Lütfen Flash PLayer Yükleyin
Buradan.

  • ChatKlas.CoM google üzerinde canli sohbet, canli chat odaları hizmeti veren sohbet odaları sitesidir.

Anasayfa | Son Dakika >> Mobil Sohbet Uygulamamız Çıktı!!!

Konu
Benzer konular
Son eklenen konular
Populer Konular
Yorum Yaz

Ovidius İ.Ö. 43 yılında, İtalya’nın Sulmo kasabasında atlı sınıfından soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İ.S. 17’de ise sürgün yeri olan Tomis’te hayata tek başına veda etmiştir. Ovidius hakkında en güvenilir ve sağlam bilgileri kendi eselerlerinde bulmaktayız. Ozanın sürgün şiirlerini yazdığı Tristia adlı yapıtının 4. kitabındaki 10. bölüm yazarın tam anlamıyla bir otobiyografisidir. Zira Ovidius, kendi yazdığı otobiyografisi günümüze kalmış olan ilk Roma ozanıdır.

 

Ovidius genç yaşta ailesi tarafından eğitimi için erkek kardeşiyle birlikte Roma’ya gönderilmiştir. Çünkü o dönemde Roma’nın kültürel ışıltısı pek çok taşralıya çekici gelmekteydi. Ovidius ve kardeşi Roma’da Arellius Fuscus ve Porcius Latro gibi zamanın seçkin hocalarından retorik dersleri almışlardır  ve özellikle Ovidius burada contraversia ve suasoria alıştırmaları yaparak dile olan eğilimini ve yeteneğini geliştirmiştir. Babası onun bu konularda ustalaştıktan sonra senatoda ilerlemesini istiyordu; fakat Ovidius içinde varolan şiir aşkına dur diyememiştir ve babasının onun için niyetlendiği şeyler için aldırdığı düz yazı eğitimi, tersine onun şiir yeteneğini ortaya çıkarmıştır ve Ovidius’un, içindeki şiir aşkını keşfetmesine yardımcı olmuştur.

 

Babası her fırsatta şiirle uğraşmakla hiçbir şey elde edemeyeceğini söyleyerek, onu bu aşktan vazgeçirmeye çalışmıştır. Ovidius babasının uyarılarına kulak vermek istemiştir; fakat kalemi eline her aldığında şiir yazmaya başlamıştır ve kendi tabiriyle sıradan başladığı cümleler her seferinde kendiliğinden ölçülü, kafiyeli, anlamlı satırlara dönüşmüşlerdir.2 Sonuçta Ovidius politikada önemli sayılabilecek görevlerde bulunduktan sonra, bu alanda ilerleme olasılığı çok yüksek olmasına rağmen, babasını hayal kırıklığına uğratmak pahasına kendini politikadan tamamiyle çekmiştir. Çünkü Ovidius’un hiçbir zaman politik hırsları ve kaygıları olmamıştır. Şiir yaşamında da Horatius ve Vegilius gibi öncüllerine nazaran imparatorluk kurumundan uzak kalmıştır. Sonuçta çok daha özgür bir ozan olarak edebiyat sahnesinde varolmuştur.

 

Şiir, Ovidius için adeta Musa’lar tarafından itildiği ve kendiliğinden gitmek zorunda olduğu bir yoldur. Ama bu zorunluluk Ovidius’u sıkıştıran değil, tersine onu özgür bırakan, adeta kalbinin derinliklerine inmesini ve aynı zamanda evrenin en tepelerinde dolaşmasını sağlayan ve onu ölümsüz kılan bir şey olmuştur. Bununla birlikte, daha sonra ayrıntılı olarak üzerinde duracağımız üzere; ileride şiiri, onun beklenmedik bir şekilde dönemin imparatoru Augustus tarafından Roma’dan sürülmesine ve ömrünün sonuna kadar sevdiği her şeyden koparılmasına neden olacaktır. Ovidius şiirle uğraşmaya başladığında çok küçük olmasına rağmen, sesini insanlara duyurmakta ve kendini kabul ettirmekte zorlanmamıştır ve şiir yazmaya başladığı ilk anlardan itibaren okunan bir ozan olmaya başlamıştır.

 

Kamu önünde ilk şiirini okuduğunda daha çok küçüktür. Corinna diye hitap ettiği bir kadına duyduğu aşk acısını yazdığı bu şiiri onu ünlü yapmaya yetmiştir. Bu şekilde dönemin tanınan ozanlarının dikkatini çekebilmiştir. Mesella Cornivus’un başında bulunduğu ve imparator Augustus tarafından desteklenen edebiyat çevresine katılarak onlarla yakın ilişkiler kurmuştur. Şiirinde bahsettiği üzere , Propertius’la çok yakın bir dostluk kurmuştur. Bulunduğu çevrede epik şiirde ünlü Ponticus ve iambos’larıyla ünlü Bassus adında ozanlardan bahsetmektedir. Macer’i dinlemiştir. Vergilius’u sadece bir kere görmüştür. Tibullus’la ise onun erken ölümünden dolayı her hangi bir dostluk kurmaya fırsatı olmamıştır.

 

Ovidius şiirinde bu dostlarından ve modeli olan ozanlardan övgüyle bahsetmektedir. Zaman sırasına göre; Gallus, Tibullus ve Propertius’tan sonra kendisini dördüncü sıraya koymaktadır. Gerçekten de elegeia ozanlarının sonuncusu olan Ovidius kısa zamanda bu ozanların ardılı olmayı başarmıştır ve ne öncülleriyle, ne çağdaşlarıyla, ne de ardıllarıyla kıyaslandığında asla onlardan aşağı kalmayacak bir seviyeye yükselmiştir. İ.S. 8’den itibaren Roma şiirinin önde gelen ozanı olmuştur. Onun yaşlı ozanlara beslediği hayranlığı gençler ona karşı beslemeye başlamışlardır ve onu taklit etmişlerdir.

 

Hatta Ovidius bir ozan olarak yaşadığı dönemde eserlerinin taklit edilmesine bizzat şahit olmuştur: Ovidius’un arkadaşı Sabinus sahte Ovidius metinleri yazmıştır; hatta bunlardan bazıları Heroides’e bakarak yazdığı cevap mektuplarıdır. Bunun yanı sıra şiirleri Roma tiyatrosunda sık sık sahnelenmiştir. Ovidius ünlü olmaya başladığı yıllarda istemediği kısa bir evlilik dönemi geçirmiştir. Ozanın ikinci evliliği de kısa sürmüştür. Ovidius mutluluğu ancak üçüncü evliliğinde bulabilmiştir, ki bu evliliği ömrünün sonuna kadar sürmüştür. 

 

Sürgüne giderken karısını ve çocuklarını Roma’da bırakmıştır; orada karısına yazdığı mektuplardan Ovidius’un ne kadar sadık ve sevgi dolu bir eş olduğu ortaya çıkmaktadır. Ovidius’u sürgündeyken avutan en büyük şeylerden biri karısının ona olan bağlılığı ve Roma’ya dönme umudunu daima taşıması olmuştur. Ancak her şeyin ötesinde Ovidius’un, şiirinde patetik bir şekilde yazdığı bir avuntusu daha vardır  ; o da, bu cezaya çarptırılmadan kısa bir süre önce anne ve babasını kaybetmiş olmasıdır. Çünkü bu şekilde annesine ve babasına böyle bir acıyı yaşatmak zorunda kalmamıştır. Babası, her ne kadar umutlarını boşa çıkarmış olsa da, her zaman onun yanında olmuştur ve de eğer oğlunun başına böyle bir şey geldiğini görseydi muhtemelen bu şeye Ovidius’un kendisinden bile daha çok üzülecekti. Bununla birlikte Ovidius -belki de gittikleri yerden onu görüyorlardır ve ne yaşadığını biliyorlardır diye- anne ve babasına seslenerek bu sürgünün sebebinin scelus, yani gerçekten işlemiş olduğu bir suç değil, bir hata olduğunu söylemekte ve onların buna kesinlikle inanmalarını dilemektedir.

 

Arkadaşlık Sitesi

Arkadaşlık Sitesi

16 - yorum yapilmis
Sanal Sohbet

Sanal Sohbet

12 - yorum yapilmis
Mültecilere Ada Alınıyor

Mültecilere Ada Alınıyor

3 - yorum yapilmis
Ankara Sohbet

Ankara Sohbet

3 - yorum yapilmis
Akdeniz Sohbet

Akdeniz Sohbet

2 - yorum yapilmis
Konya Sohbet Kanalı

Konya Sohbet Kanalı

2 - yorum yapilmis
Bursa Chat

Bursa Chat

2 - yorum yapilmis
Mars’ta Sıvı Su Bulundu

Mars'ta Sıvı Su Bulundu

1 - yorum yapilmis
Türkiye Sohbet Odaları

Türkiye Sohbet Odaları

1 - yorum yapilmis
Sezgi Sena Akay

Sezgi Sena Akay

1 - yorum yapilmis
Gaziantep Sohbet

Gaziantep Sohbet

1 - yorum yapilmis